امکانات پنل ها

موقعیت سرور در ایران می باشد و دیتا سنتر پارس آنلاین.
تعداد ایمیل نامحدوداست.
بانک اطلاعاتی نامحدوداست.
زیر دامنه نامحدوداست.
تعداد کاربر FTP نامحدود است.
کنترل پنل Directadmin می باشد.
از PHP پشتیبانی می کنند.
از پارک دامین پشتیبانی می کنند.